Hệ thống tưới tự động của nhóm Eco idea

Để giải quyết việc tưới cho các vườn rau tại nhà khi đi công tác xa vài ngày là vấn đề nan giải cho các gia đình dành, nhóm Eco idea đã sử dụng Iot để thiết kế bộ sản phẩm đầu tiên Irrigation V1.0 (version) để giải quyết vấn đề này. Mô hình kết nối của giải pháp:

Mô hình kết nối với các chuẩn kết nối: Wifi, 3G và Lora

Eco ide group