Hệ thống tưới tự động của nhóm Eco idea

Để giải quyết việc tưới cho các vườn rau tại nhà khi đi công tác xa vài ngày là vấn đề nan giải cho các gia đình dành, nhóm Eco idea đã sử dụng Iot để thiết kế bộ sản phẩm đầu tiên Irrigation V1.0 (version) để giải quyết vấn đề này.

Mô hình kết nối của hệ thống

Box Irrigation Phiên bản đầu tiên (V.1) theo model 1: kết nối trực tiếp qua Wifi sử dụng ESP8266 để kết nối và lấy các thông tin về nhiệt độ, độ ẩm môi trường, độ ẩm của đất sau đó lưu lại trên database.

Người sử dụng chỉ cần truy cập từ máy trạm (laptop/Mobile) của mình vào trang irrigation.eco-idea.vn để xem tình trạng hệ thống tưới của mình, có thể điều khiển tưới từ xa.

Eco idea group